Search

Press Release: ReGeneration 2030 starts the process of becoming its own legal entity

In a Steering Committee meeting on the 3rd of July 2020, the Steering Committee of ReGeneration 2030 decided to begin the process of becoming its own legal entity. Back in 2018, a grant from the Nordic Council of Ministers marked the start of the ReGeneration 2030 movement. Since then, the movement has been hosted as a project by the Nordic Institute on Åland. The initial three years funding come to an end in 2020, which makes the decision to become an independent legal entity the next natural step.


In the meeting, the Steering Committee members accepted the working group’s proposition to begin the formal process of becoming an independent, legal entity. The exact format of the entity will be further investigated in the upcoming weeks and discussed with the Advisory Committee later in the summer.


The new structure of the movement and the official registration is expected to be in place during the Autumn of 2020.Regeneration 2030 påbörjar processen att bli en juridisk person


I ett styrelsemöte den 3 juli, 2020, fattade ReGeneration 2030s styrelse, beslutet att påbörja processen att omstrukturera rörelsen till en juridisk person. Sedan starten 2018 har ReGeneration 2030 varit huvudsakligen finansierat av Nordiska Ministerrådet, som en ungdomsledt rörelse, där värdskapet legat hos Nordiska Institutet på Åland. I och med att den initiala finansieringen om tre år tar slut under 2020, så innebär förändringen ett naturligt steg för rörelsen.


Under fredagens möte, beslutades därmed att ReGeneration 2030s styrelse, att acceptera arbetsgruppens förslag att bli en självständig juridisk person. Det exakta formatet kommer att utredas under de kommande veckorna och senare diskuteras i samråd med ReGeneration 2030s rådgivande kommitté senare i sommar.


Den nya strukturen och den officiella registreringen som juridisk person förväntas vara på plats under hösten 2020.

42 views

All rights reserved for ReGeneration 2030. 2020